Ważne daty

22/10/2020

OTWARCIE REJESTRACJI

Od tego dnia będzie możliwa rejestracja w systemie, a także wpłacanie akredytacji.

xx/xx/2021*

ZAJMOWANIE POKOI (SPONSORZY)

Od tego dnia osoby mające wybraną opcję sponsorską będą mogły zajmować pokoje.

xx/xx/2021*

ZAJMOWANIE POKOI (POZOSTALI)

Tego dnia udostępnimy zajmowanie pokoi wszystkim uczestnikom konwentu.
xx/xx/2021*

TERMIN PŁATNOŚCI

Suma wszystkich wpłat musi być wystarczająca na pokrycie akredytacji, opcji sponsorskiej oraz hotelu (wliczając w to dodatkowe noclegi przed/po konwencie). W przeciwnym wypadku część (bądź całość) rezerwacji może zostanie odwołana.

*Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną obecnie nie jesteśmy w stanie podać dokładnych dat.